SAVAŞ: GÖÇ VE YOKSULLUK SEMPOZYUMU
24-25 Şubat 2018
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Haliç Yerleşkesi / İstanbul

 

Göçler, kimi zaman dünya tarihinin şekillenmesine neden olan savaş, afet gibi süreçlerden sonra yaşanan, kimi zaman da bizzat dünya tarihini şekillendiren trajik olaylardır.

Göçlerin Türk tarihinde önemli bir yeri vardır. Orta Asya’dan yapılan göçler, Türklerin gittikleri yerlerde yeni kültürleri etkilemelerine, onlardan etkilenmelerine, doğu-batı kültüründe ortak değerlerin oluşmasına zemin hazırlamıştır.

Göç kavramını, en iyi anlayabilecek bir ulusun yaşadığı Türkiye, son 7 yıldır Dünya’nın en çok göç alan ülkesi konumunda. Yanı başımızda yaşanan Suriye iç savaşı 4 milyona yakın Suriyeli göçmenin Türkiye’ye göç etmesine neden oldu ve bu göçler halen sürmekte. Savaş beraberinde göçü getirmekte ve göç de yoksulluğu tetiklemekte.

Savaş; Göç, Yoksulluk Sempozyumu’na,  göç kavramını anlamak için önce hicret kavramını anlamak gerektiğinden hareketle göçe dair kavramlar, terimler ve değerleri masaya yatırarak başlanacak. Haçlı savaşları – Yahudi Mülteciler, Balkan Göçleri, Kırım ve Kafkas Göçleri,
İkinci dünya savaşı göçleri, 1950 Sonrası Göçler ve Suriye göçleri de ele alınacak diğer göçler.

Suriye’de yaşanan savaşın neden olduğu göç ve yoksulluk masaya yatırılacak.

Sempozyumda mültecilik kavramının mülteci kadınlar ve çocuklar tarafından dinleyenlere aktarılması planlanmakta.

Yine sahada çalışma yapan, hem göçe hem savaşa hem yoksulluğa tanıklık eden sivil toplum kuruluşları ve ilgili devlet kurumları yetkililerinin de gözlemlerini aktarmaları hedeflenmektedir.

Göç ve yoksulluk kavramının tarih, sosyoloji, felsefe, edebiyat, psikoloji, hukuk, eğitim,  ekonomi boyutlarıyla ele alınacağı sempozyumda mültecilerin istihdam, eğitim, sağlık sorunları da irdelenecek ve çözüm yolları aranacak.

Sempozyumda sunulan bildiriler, basım için gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yazarlarınca yapılmasının ardından, bildiri kitabı olarak yayımlanacaktır. Sempozyum dili Türkçe’dir.

Sempozyum kapsamında ayrıca savaş, göç ve yoksulluk karelerinden oluşan bir de resim sergisi düzenlenecektir.

Sempozyum, Deniz Feneri Derneği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.