• Dünyada 710 milyon kişi göç etmek istiyor.

  İnsanlığın başlangıcıyla başladı ve hala sürüyor…

 • Savaş nefretin dolaysız dışavurumudur.

 • 385 milyon çocuk aşırı yoksulluk içinde yaşıyor

  Bu rakam yetişkin nüfusa göre iki kat daha büyük bir sayı demek. .

 • Bir yudum su için saatlerce yürüyorlar!

  Temiz suya ulaşamayan milyonlarca insan var.

 • Doğal afet, açlık yoksulluk ve daha birçok krizle boğuşan dünya vicdanı, küresel güçlerin çıkar çatışmasının tam ortasında çaresizce can çekişiyor.

 • Afrika da yaklaşık bir milyar insan sağlıklı ve temiz suya ulaşım imkânlarından mahrum.

 • Savaşlardan en çok çocuklar etkileniyor.

Dünyada

Dünyada 65,3 milyon insan mülteci. Bu sayı dünyanın en kalabalık 21. ülkesi demek.

Uluslararası

21,3 milyon kişi uluslararası ‘mülteci’ konumunda. Her dakika 24 kişi evini terk ediyor!

Ülke İçinde

40,8 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda.

En Çok

En çok mülteci barındıran ülke yaklaşık 3 milyon 600 bin kişi ile Türkiye.